Giá trị cốt lõi

Uy tín

  • Uy tín: Tôn trọng mọi lời hứa để luôn tạo được sự tín nhiệm và mến phục của mọi người.

Trung Thực

Trung thực: Có thái độ, kế hoạch, cách làm việc và ứng xử minh bạch, rõ ràng, không giấu giếm, hướng tới các chuẩn mực về đạo đức.

Trách Nhiệm

Trách nhiệm: Hết lòng với công việc. Nhận trách nhiệm 100% để thay đổi và phát triển. Dốc lòng hoàn thành những việc đã khởi sự.

Chuyên Nghiệp

Trách nhiệm: Hết lòng với công việc. Nhận trách nhiệm 100% để thay đổi và phát triển. Dốc lòng hoàn thành những việc đã khởi sự.

Đối tác

Bằng uy tín và sự minh bạch, tôn trọng và hợp tác để cùng có lợi, địa ốc Vạn Phát luôn đồng hành cùng các Quý đối tác là các đơn vị lớn trong và ngoài nước để tìm ra những giải pháp tốt nhất cho sản phẩm và dịch vụ phục vụ cộng đồng.